تنظیمات پس از نصب ربات تلگرام

پس از نصب موفقیت آمیز اسکریپت ربات تلگرام چند مرحله ی دیگر نیز بایستی تا شروع به کار ربات تلگرام و تحت کنترل درآوردن آن صورت پذیرد. گام های زیر را دنبال کنید. گام اول: تنظیم زمانبندی ارسال پیام های انبوه در این مرحله بایستی پردازنده ای که وظیفه ی ارسال پیام های انبوه را به صورت تدریجی دارد برای اجرا بر روی سرور تنظیم نمایید. برای این تنظیم کافی است تنها یک Cron Job با دستور زیر و زمان ۵ دقیقه بر روی سرور تنظیم نمایید.

/usr/local/bin/php -q path_from_root/mass_cron.php > path_from_root/mass_cron_output.txt 2>&1

دستور فوق را بایستی در صفحه ی ایجاد کران جاب در قسمت command قرار دهید. دقت داشته باشید که به جای path_from_root بایستی آدرس کامل پوشه اسکریپت را از پوشه نخست یا همان مسیر ریشه را قرا دهید. گام دوم: تنظیم زمانبندی پردازنده اصلی( این گام در روش SSL مورد نیاز نیست) در این مرحله نیز همانند مرحله ی قبل برای همیشه در دسترس بودن ربات در روش راه اندازی Timed Mode بایستی زمانبندیی هایی بر روی سرور صورت پذیرد. برای تنظیم پردازنده اصلی در این روش نیاز به تنظیم ۱۲ کران جاب به شکل های زیر داریم. هر کدام از دستورات زیر را در بخش command هر کران جاب به صورت جداگانه بر روی سرور تنظیم نمایید. زمانبندی هر Cron هر دقیقه باشد.

/usr/local/bin/php -q path_from_root/cron_processor.php > path_from_root/processor_output.txt 2>&1 sleep 5; /usr/local/bin/php -q path_from_root/cron_processor.php > path_from_root/processor_output.txt 2>&1 sleep 10; /usr/local/bin/php -q path_from_root/cron_processor.php > path_from_root/processor_output.txt 2>&1 . . . sleep 55; /usr/local/bin/php -q path_from_root/cron_processor.php > path_from_root/processor_output.txt 2>&1

دستورات فوق را بایستی در صفحه ی ایجاد کران جاب در قسمت command قرار دهید. دقت داشته باشید که به جای path_from_root بایستی آدرس کامل پوشه اسکریپت را از پوشه نخست یا همان مسیر ریشه را قرا دهید. گام سوم: ارسال کد مدیریت به ربات پس از نصب موفقیت آمیز ربات در مرحله ی پایانی تاییدیه نصب به همراه یک کد به شما نشان داده شده بود، آن کد را توسط تلگرام به ربات خود ارسال نمایید. شما به وسیله ی این کد به عنوان مدیر ربات شناخته می شوید سپس می توانید با ارسال مجدد دستور /start به ربات منوی مدیریت را مشاهده و به وسیله ی آن به مدیریت ربات خود بپردازید. تبریک می گوییم ربات شما با موفقیت کامل راه اندازی و پیکربندی گردید. چند لینک مفید در ادامه آمده است: با ربات های تلگرام چه کارهایی می توان کرد؟ سوالات متداول درباره ربات تلگرام راهنمای نصب و راه اندازی اسکریپت ربات تلگرام دریافت اسکریپت ربات تلگرام